Hiërarchie, een plaag in de professionele wereld van vandaag?

"Alleen kunnen we zo weinig doen, samen kunnen we veel doen" - Helen Keller. Bedrijven zijn tegenwoordig op zoek naar de beste manieren om hun missie te bereiken, maar geven zichzelf niet altijd de middelen om dat te doen. De hiërarchie van autoriteit is wat hen ervan weerhoudt hun doelen te bereiken.

Hiërarchie is de vijand van succes

De vraag is "waarom is hiërarchie tegenwoordig zo schadelijk voor succes?" Het antwoord is dat we zijn veranderd en geëvolueerd als mensen. Niemand wil meer worden verteld wat hij moet doen. Iedereen wil een zekere zelfstandigheid, een zekere verantwoordelijkheid voor de taken die ze uitvoeren.

Als men echter wist dat hij / zij voor al zijn initiatieven afhankelijk is van de goedkeuring van zijn baas en niet genoeg vertrouwd wordt, zullen mensen hun creativiteit, gevoel voor innovatie beperken en de gebaande paden niet verlaten.

Wendbaarheid is het geheim om uw team vandaag te doen slagen. En je kunt niet lenig en flexibel zijn als zelfs de kleinste beslissingen ter goedkeuring worden voorgelegd aan de CEO (of directeur).

Bovendien kan hiërarchie leiden tot ongezond concurrentievermogen en conflicten binnen de organisatie. Vanuit dit perspectief kan hiërarchie individuen motiveren om heel hard te werken om de hoogste rang te bereiken, maar het kan ook een gevoel van bedreiging opwekken bij andere werknemers. Dat zorgt voor ongezonde concurrentie, jaloezie en jaloezie tussen individuen in een team.

Een teamgerichte organisatie

Dus wat is de juiste manier om de hiërarchie binnen uw bedrijf te beheren? Bedrijven die hun team centraal stellen, zijn het voorbeeld dat ze moeten volgen.

Door deze aanpak kan het bedrijf profiteren van de sterke punten van de werknemer en zijn zwakke punten minimaliseren. Naarmate de niveaus van de hiërarchie verdwijnen, zijn de werknemers onafhankelijk genoeg om te werken zonder te wachten op de goedkeuring van zijn superieuren.

Dit leidt tot een grotere autonomie van de medewerkers, wat leidt tot betere prestaties op het werk. En aangezien iedereen dezelfde doelen nastreeft, zijn kleine interministeriële conflicten beperkt.

Plugnotes is de juiste tool voor deze bedrijven, omdat het elke werknemer de autonomie en de kracht geeft om op maat gemaakte oplossingen te bewerken en te implementeren voor de specifieke uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd. Zo maakt Plugnotes efficiënt teamwerk en winstgevende resultaten mogelijk.

Nouveau call-to-action

Zou u als werknemers niet comfortabeler werken in een vriendelijke, familiale omgeving? Als een medewerker zijn taken niet kan voltooien, kan een ander teamlid hem helpen deze te voltooien. Is het niet zoals thuis? Het resultaat is dat de klus aan het eind van de dag geklaard is.

Door een duidelijk beeld te hebben van rollen en verantwoordelijkheden wordt verantwoording afgelegd en worden misverstanden en conflicten vermeden. Regelmatige bijeenkomsten en het gebruik van Plugnotes zorg ervoor dat berichten goed worden verzonden zonder te worden vervormd, in tegenstelling tot een hiërarchische structuur waarbij berichten hun context verliezen op het moment dat ze het laagste hiërarchische niveau bereiken.