Nederlands

Drie goede redenen om bedrijfsprocessen te optimaliseren

business process

Het optimaliseren van de bedrijfsprocessen kan zorgen voor een eenvoudige en snelle verbetering van het bedrijfsresultaat. Alle processen binnen al uw teams zijn daarbij betrokken, want procesmanagement zorgt voor een betere algemene werking van het bedrijf. U wordt efficiënter, bespaart kosten en vergroot het vertrouwen van uw medewerkers. Bekijk met Plugnotes de drie belangrijkste redenen om uw bedrijfsprocessen onmiddellijk te verbeteren.

1. De lancering van een nieuw product vereenvoudigen door een betere informatiestroom

Financiële en menselijke investering vóór de lancering

De lancering van een nieuw product is een belangrijke stap voor een bedrijf. Het werk in de aanloop naar de lancering is enorm en daarbij zijn een groot aantal interne en externe medewerkers betrokken. U heeft tijd en geld geïnvesteerd in het product. Het langverwachte en beslissende moment is aangebroken: de lancering.

De lancering is bepalend voor het succes van een product

U bent er nog niet uit als uw bedrijfsprocessen niet zijn geoptimaliseerd voor een geslaagde lancering. De bijkomende activiteiten voor uw verkoop-, advies- en serviceteams moeten immers worden opgevangen door een indrukwekkende efficiëntie.

Als uw medewerkers aarzelen of onjuist antwoorden op vragen van potentiële klanten, loopt u een risico.

Een gebrek aan vlotte uitwisseling en overdracht van informatie tussen de gesprekspartners van een onderneming is een bewijs van een gebrekkige werking van uw processen. Klanten zullen zich dan ook terecht afvragen of ze de beloften van uw producten wel kunnen vertrouwen.

Door uw processen en informatiestroom te optimaliseren, zorgt u ervoor dat uw medewerkers die de klant te woord staan alle details van uw nieuwe product kennen.

Optimalisering van de informatieoverdracht om succes te verzekeren

Om van de lancering van een nieuw product een simpele formaliteit te maken, raadt Plugnotes u aan uw processen stroomopwaarts te optimaliseren door in enkele uren de digitaliseringstool voor bedrijfsprocessen te installeren.

U heeft niet de nodige interne middelen om uw processen te verbeteren? Download de Plugnotes gids met de beste werkmethoden en ontdek de 10 punten die u binnen uw bedrijf kunt optimaliseren.

2. Veel voorkomende fouten in de taakorganisatie verminderen door het digitaliseren van bedrijfsprocessen

Meer tijd vrijmaken om waarde te creëren

De dagelijkse taken van een bedrijf organiseren is tijdrovend en het risico op fouten is groot. Het optimaliseren van processen biedt logica, organisatie en maatstaven voor een efficiënte uitvoering van elke taak.

Zo kunt u meer tijd vrijmaken voor interessantere en waardecreërende taken binnen uw bedrijf. Uw medewerkers hoeven ook niet meer voortdurend te worden gecontroleerd of hun taken correct worden uitgevoerd. Zo kunnen ze meer gekwalificeerde taken uitvoeren, die hun visie op hun job verbeteren.

Door het optimaliseren van uw bedrijfsprocessen kunt u binnenkort bijna op de automatische piloot werken en veel voorkomende fouten verminderen.

De relaties tussen medewerkers en teams verbeteren

U verbetert ook de verstandhouding binnen uw verschillende teams, want door het automatiseren van bepaalde gegevensstromen beperkt u de vertragingen of nalatigheden bij de informatieoverdracht.

Dankzij het Plugnotes-platform wordt het verzamelen en uitwisselen van informatie en bestanden vereenvoudigd via digitale formulieren. In enkele minuten kunt u krachtige digitale formulieren creëren die u kunt delen met uw interne teams of met externe medewerkers: klanten, leveranciers of partners.

Zo kunt u in korte tijd processen optimaliseren om het risico op fouten te verminderen en uw communicatie te vereenvoudigen.

U kunt een nieuwe procedure zonder vrees voor fouten in uw bedrijf integreren omdat door de automatisering van uw processen de verandering bijna onzichtbaar wordt.

De realisatie van deze doelstellingen evalueren

Om de resultaten van de optimalisatie van uw bedrijfsprocessen te evalueren, mag u niet vergeten vooraf kritieke prestatie-indicatoren (KPI's) te definiëren. Zo kunt u de werkelijke waarde van uw procesverbeteringen beoordelen.

Optimaliseer nu uw bedrijfsprocessen door Plugnotes en zijn functies gratis te proberen.

Nouveau call-to-action


3.
Nieuwe medewerkers eenvoudiger en sneller integreren door optimalisatie van processen

De werking van het bedrijf uitleggen aan nieuwe medewerkers.

Een nieuwe medewerker moet in een minimum van tijd begrijpen:

  • Wie doet wat?
  • Waarmee?
  • Waar?
  • Wanneer?
  • Hoe?
  • Waarom?

Door het optimaliseren van uw processen kunt u al deze vragen in een paar minuten beantwoorden.

Om een nieuwe medewerker te integreren moet de werking van het bedrijf worden uitgelegd. Het hoofddoel van deze kennismakingsfase is de medewerker het gevoel te geven dat hij of zij welkom is en dat zijn of haar vaardigheden worden gewaardeerd.

Een nieuwe medewerker snel operationeel maken

Een medewerker die snel doorheeft hoe zijn of haar team of afdeling werkt, zal sneller operationeel en autonoom zijn. Een nieuwe medewerker alleen laten bij gebrek aan tijd is een strategische fout die kan leiden tot een hoog personeelsverloop.

Deze onduidelijkheid, die het moreel van de nieuwe medewerker ondermijnt en zijn of haar collega's irriteert, kan leiden tot ernstige fouten:

  • Ontwerp-, productie- of leveringsfouten als gevolg van een misverstand bij de uitvoering van een taak
  • Verlies van vertrouwelijke informatie of informatie die essentieel is voor de goede werking van het bedrijf
  • Verbreking van het contract met een ontevreden klant
  • Enz.

Deze fouten zorgen voor veel verloren tijd en geld om de schade te herstellen, om nog maar te zwijgen van de gevolgen voor de reputatie van het bedrijf.

U kunt het beste profiel in uw vakgebied aanwerven, maar instappen in een nieuwe structuur vereist altijd een aanpassingsperiode. Deze persoon moet het werk niet leren, maar wel begrijpen hoe het in uw bedrijf efficiënt kan worden uitgevoerd.

Het Plugnotes SaaS-platform helpt u uw operationele werkstromen te digitaliseren op een eenvoudige, snelle en flexibele manier, in aansluiting op de no-code trend.

Er zijn veel mogelijkheden om de bedrijfsprocessen te optimaliseren. Download de gratis Plugnotes werkgids en ontdek 10 mogelijke verbeterpunten.

Nouveau call-to-action