Nederlands

7 tips om de communicatie met de veldteams te verbeteren

puzzle

Uit een onderzoek dat Censuswide in 2019 voor Workplace by Facebook uitvoerde, blijkt dat slechts 16% van de veldmedewerkers, waaronder verkopers, leveranciers en monteurs, de indruk heeft dat er naar hen geluisterd wordt. Werknemers zonder vaste werkplek hebben het moeilijk om met hun bedrijf te communiceren. Op lange termijn heeft deze slechte informatieoverdracht gevolgen voor de kwaliteit van hun werk, de verstandhouding tussen collega's en de tevredenheid van de klanten. Ontdek 7 manieren om uw veldteams beter te betrekken.

 

 

1. De interne communicatiestrategie aanpassen aan de behoeften van het bedrijf

Via interne communicatie brengt u uw werknemers op de hoogte van processen, ontwikkelingen, resultaten en nieuwigheden in het bedrijf.

Deze interacties zijn complexer als het gaat om veldteams, die maar zelden op kantoor zijn.

Daarom moet de strategie voor interne bedrijfscommunicatie rekening houden met de uitdagingen van uw sector en de omvang van uw organisatie, om te verzekeren dat al uw werknemers zich betrokken voelen.

Op elke afdeling, op elk niveau, waar de ontvanger zich ook bevindt, moet de informatie vlot doorstromen zodat iedereen over dezelfde middelen beschikt om zijn taken uit te voeren.

Hoe groter en gediversifieerder een bedrijf is, hoe belangrijker digitale communicatie is. Deze moet doelgericht worden afgestemd op elke groep van ontvangers, vermits de overvloed aan informatie die wij dagelijks ontvangen onze aandacht afzwakt.

 

2. De juiste interne communicatietools vinden om met iedereen te communiceren

Uw strategie voor interne bedrijfscommunicatie is gebaseerd op verschillende manieren om informatie goed over te brengen:

  • mededelingenbord ;

  • nieuwsbrief en sociale media;

  • digitale productiviteitstools ;

  • vergaderingen en teambuildingsdagen;

  • enz.

+25% aan productiviteit en -35% tijdsverlies door het zoeken naar informatie in bedrijven waar de werknemers de interne communicatie als vlot ervaren, aldus een onderzoek van McKinsey & Company.

Verbeter uw werkmethoden door het Plugnotes rapport te downloaden.

Maak uw communicatietools intuïtief, eenvoudig en aantrekkelijk. Dankzij hen is het mogelijk om ondanks afstand en communicatiebeperkingen vooruitgang te boeken.

Download gratis gids

 

3. Alle medewerkers betrekken bij de bedrijfscommunicatie

De veldteams worden vaak in de steek gelaten door interne bedrijfscommunicatie als gevolg van hun fysieke afstand ten opzichte van de kantoren en de aard van hun werk.

Wat hebben alle veldmedewerkers gemeen? Hun smartphone. Om uw veldmedewerkers te betrekken, moet u de uitwisseling van informatie vergemakkelijken via digitale technologie. Bijna al uw processen kunnen worden gedigitaliseerd.

De democratisering van het telewerken, dat tijdelijk verplicht werd door de gezondheidscrisis, heeft de evolutie van de interne communicatie versneld. Alle medewerkers werden tijdelijk een soort veldteam. Maak gebruik van het resultaat van deze moeilijke periode om een echte gemeenschap te creëren waarin alle medewerkers evenveel aandacht krijgen.

De veldteams zijn de schakel tussen de kantoren, de fabriek en de klanten. Als echte ambassadeurs van uw bedrijf zijn zij belangrijke referenten voor het verbeteren van uw processen.

Waarom zou u geen gebruik maken van een interactief uitwisselingsplatform waarmee al uw werknemers op afstand kunnen communiceren?

 

4. Enkel het noodzakelijke communiceren om de aandacht van de medewerkers te krijgen

Uw veldteams zijn vaak gehaast. Zij hebben het druk met interventies en hebben weinig tijd om de berichten van het bedrijf te bekijken. Kom direct ter zake en maak uw communicatie doelgericht.

Als u de verkeerde persoon overstelpt met een overvloed aan ongefilterde informatie, bestaat het risico dat die persoon zich niet meer aangesproken voelt en de essentie mist.

Net als bij uw externe communicatie moet u rekening houden met uw publiek, de dringendheid van de informatie, de vertrouwelijkheidsgraad en het belang ervan.

Dankzij dagelijkse nuttige informatie voelen uw medewerkers zich betrokken en meer begaan met een bedrijf dat aandacht heeft voor hen. Op hun beurt zullen ze sneller geneigd zijn u belangrijke feedback uit het veld te geven.

 

5. Innovatieve technologieën gebruiken om de uitwisselingen tussen teams te vereenvoudigen.

Meer dan de helft van de tijd die in vergaderingen wordt doorgebracht, wordt door de medewerkers als nutteloos beschouwd. Waar een teambuildingsdag uw afdelingen samenbrengt, vereist de dagelijkse communicatie krachtige en snel te gebruiken digitale tools, vooral om snel essentiële informatie door te geven.

De veldteams hebben doorgaans moeite met het doorgeven van informatie aan de bevoegde diensten. Dit heeft gevolgen voor hun werk, de opvolging van opdrachten en uiteindelijk hun motivatie. De klanten zijn de eersten die de gevolgen ondervinden van dit gebrek aan soepelheid in de interne bedrijfscommunicatie.

Met Plugnotes beschikt u over een SaaS-communicatiesysteem dat volledig op maat kan worden aangepast om de informatieoverdracht tussen uw teams, ook in het veld, te vereenvoudigen. Met een onmiddellijke overdracht wordt uw bedrijf reactiever en neemt de tevredenheid van de klant toe.

Zorg ervoor dat al uw veldmedewerkers een operationele interface hebben om de digitale tools die u inzet te gebruiken! Probeer Plugnotes en zijn functies gratis.

 

6. Kiezen voor een participatieve aanpak om alle medewerkers samen te brengen

Om de communicatie tussen alle betrokken partijen in uw bedrijf te verbeteren, kiest u best voor een participatieve aanpak waarbij elke medewerker zijn mening kan geven.

Als u een gebrek aan communicatie ervaart met bepaalde teams, vraag hen dan wat zij zouden willen verbeteren. Weten ze waar het probleem vandaan komt? Hebben zij een idee van de eenvoudigste en doeltreffendste manier om deze situatie te veranderen en zo de werkomstandigheden en de overdracht van belangrijke gegevens te optimaliseren?

Bij deze participatieve aanpak moeten al uw medewerkers worden betrokken, ook de nieuwkomers. Nieuwe medewerkers kunnen hun mening geven en u misschien op ideeën brengen om uw interne communicatie te optimaliseren.

 

7. De afdelingen en veldteams valoriseren om de interne bedrijfscommunicatie te verbeteren

Waarom zou ik deze informatie met mijn collega delen? Ook al lijkt het voor u vanzelfsprekend, leg uw medewerkers en uw veldteams het belang uit van volledige transparantie bij het verzenden van informatie.

Door hen te wijzen op het belang van goede interne communicatie valoriseert u hun rol. Uw medewerkers begrijpen dat ze elkaar nodig hebben om het beste van zichzelf te geven.

Het onmiddellijk doorsturen van een belangrijke gegevens na een levering of een interventie verbetert de tevredenheid van de klanten en het imago van uw bedrijf. Probeer de Plugnotes functies om uw interne bedrijfscommunicatie te verbeteren.